ANBI status

Gebr. de Nobel is sinds december 2014 het poppodium van Leiden. Gebr. de Nobel volgt als poppodium het LVC in Leiden op. Het LVC, in 1969 opgericht, sloot in 2013 definitief haar deuren. Directeur/bestuurder Gebr. de Nobel: R.F.W. Visser

Statutaire Naam:                          Gebr. de Nobel

RSIN of fiscaal nummer:              8538.05.301

Overige documenten:                  Businessplan 2017 – 2021 
                                                     Verkorte Jaarrekening 2018 tm 2020  

Postadres:                                     Lange Scheistraat 11 2312CR Leiden

Telefoon:                                       071-3031666

Website:                                        www.gebrdenobel.nl

Algemeen mailadres:                    administratie@gebrdenobel.nl

 

Doelstelling stichting Gebr. de Nobel

De Stichting Gebr. de Nobel heeft ten doel het opbouwen, inrichten en exploiteren van een poporganisatie. In samenwerking met partners in- en buiten Leiden en in- en buiten de muziekwereld verbinden wij initiatieven en bieden wij een podium aan een breed scala van muziekstromingen en beginnende muzikanten.

De Stichting beoogt haar doel te bereiken onder meer door:

 1. het exploiteren van gebouw en zalen,
 2. het opzetten en coördineren en bevorderen van activiteiten op het gebied van popmuziek en de daaraan verwante culturele disciplines,
 3. het leggen en in stand houden van contacten met andere organisaties of instellingen op dit werkterrein werkzaam,
 4. het verlenen van horecadiensten,
 5. alle overige wettige middelen.

Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 1. inkomsten uit publieksactiviteiten, verkoop toegangsbewijzen en verkoop uit horeca,
 2. subsidies van overheid en particuliere instellingen,
 3. inkomsten uit werkzaamheden ten behoeve van derden,
 4. schenkingen, erfstellingen en legaten,
 5. inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten en andere rechten,
 6. alle andere verkrijgingen en baten uit wettige activiteiten.

Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De Stichting onderschrijft de Code Cultural Governance.

 • Hoofdlijnen beleidsplan 
 • Leiden profileert zich als stad van Kunst en Kennis. Gebr. de Nobel spant zich in om een bijdrage te leveren aan het profiel van de stad Leiden.
 • Het programma is breed en divers voor een gevarieerd en uiteenlopend publiek voor popmuziek dicht bij huis.
 • Wij programmeren niet alleen in de eigen zalen maar ook daarbuiten.
 • Wij ondersteunen (lokaal) talent.
 • In 2021 trekken we structureel 90.000 bezoekers per jaar.

 

Bedrijfsstructuur

Gebr. de Nobel is een stichting met een raad van toezicht model.

Directeur / bestuurder:     Ruud Visser

De directeur/bestuurder is bezoldigd en ontvangt een beloning conform de CAO voor popzalen en festivals.

Raad van toezicht:

- Petra Borst (voorzitter)

- Tim Griffioen

- Daniel van Egmond

- Rob van Marwijk

- Arjan Zuiderduin

- Koos van Brecht

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

CAO

Het personeel volgt: CAO Nederlandse Podia en -Festivals. Het personeel van Gebr. de Nobel is ingeschaald en bezoldigd volgens de CAO voor popzalen en festivals.

background texure