Hoofd Financiën & Operationele Activiteiten

Het Hoofd Financiën & Operationele Activiteiten ontwikkelt en bewaakt de kaders voor een optimale bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische exploitatie van de accommodatie. Het zwaartepunt van de functie ligt op financiën. We zoeken iemand met financiële kennis en ervaring die ook de operationele organisatie en het personeel aan kan sturen. Voor de operationele kant beschikken we over een deskundig, goed functionerend en professioneel team. Er is veel expertise en ervaring in het team aanwezig en het team werkt zelfstandig met budgetten en vastgelegde afspraken.

Verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de door de organisatie gestelde doelen op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, gebouwbeheer, horeca, personeel/vrijwilligers, productie en techniek zoals deze zijn vastgelegd in het businessplan, de uitvoeringsovereenkomst(en) met de gemeente Leiden, de begroting(en), en andere sturende documenten. Het Hoofd Financiën & Operationele Activiteiten maakt deel uit van het managementteam en legt verantwoording af aan de directeur.

Financieel

 • Je controleert de boekhouding, stuurt intern de boekhouding aan, je overlegt met het externe administratiekantoor en de accountant,
 • Je houdt controle op de financiële positie van Gebr. de Nobel en je rapporteert hierover aan het management team,
 • Je maakt begrotingen en financiële verslagen,
 • Je bewaakt de budgetten en rapporteert hier over,
 • Je maakt financiële analyses (van programmering, marketing, productie, techniek, horeca, huisvestingslasten, ticketsales, personeelslasten, enz.)
 • Je rapporteert maandelijks aan het management team de financiële stand van zaken uit de boekhouding. 

Operationeel

 • Je stuurt het horecateam aan voor een goede uitvoering van de horeca-activiteiten van Gebr. de Nobel,
 • Je stuurt het productieteam aan voor een goed verloop van de (technische) productie van alle concerten en club-nachten en de interne en externe afstemming van productieafspraken,
 • Je bewaakt het onderhoud van het gebouw en het onderhoud van de bedrijfsmiddelen en ruimtes,
 • Je onderhoudt het contact met het (externe) beveiligingsbedrijf en draagt zorg voor goede afspraken betreffende werkzaamheden en de uitvoering ervan,
 • Je voert met de vaste crew (6 á 7 mensen) doelengesprekken, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en houdt verlof en verzuim bij.

Wij vragen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met affiniteit voor popmuziek, in bezit van een afgeronde HBO opleiding (financiële richting) en aantoonbare ervaring. Kennis van systemen als Excel, Exact, kassasysteem 12-twelve en Yesplan is een pré. We zoeken een zakelijk ingestelde teamplayer bij voorkeur uit Leiden of de omgeving die ons met humor en relativeringsvermogen met beide benen op de grond houdt. Iemand die met ons de organisatie uit weet te bouwen tot de leukste popzaal van het land om te bezoeken en ook om te werken.

Wij bieden

Een dienstverband (32 tot 38 uur) in een leuk en enthousiast team. Gebr. de Nobel is aangesloten bij de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en Festivals de VNPF. Als lid van de VNPF volgen wij de cao Nederlandse Poppodia en Festivals. Als Hoofd Financiën & Operationele Activiteiten word je ingeschaald op functieniveau 8.

 

Brieven met CV kunnen tot en met 23 april worden gestuurd naar: sollicitatie@gebrdenobel.nl t.a.v. Ruud Visser onder vermelding van sollicitatie Hoofd Financiën & Operationele Activiteiten.

background texure