STAGEMANAGER [V/M]  ZZP

Wij zoeken iemand die bereid is om in de avond, nacht en weekeinden te werken. Als stagemanager ben je tijdens concerten en danceproducties verantwoordelijk voor de uitvoering van productie(s) backstage. De bedrijfsleider is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de hele productie (frontstage en backstage), maar voor een soepele gang van zaken is backstage de verantwoordelijkheid en leiding aan de stagemanager gedelegeerd. De stagemanager bewaakt de afspraken, de grenzen die zijn gesteld en stuurt het backstage personeel aan. Met zijn of haar inzet levert de stagemanager een belangrijke bijdrage aan de beleving van artiesten, personeel en bezoekers aan Gebr. de Nobel.

WIJ ZOEKEN IEMAND DIE:

 • die bereid is om in de avond, nacht en weekeinden te werken
 • in staat is de concert- of danceproductie te overzien en te bewaken
 • over enige (basis)kennis van podiumtechniek beschikt
 • prioriteiten weet te stellen waarmee het uitvoerende werk in goede banen wordt geleid 
 • stressvolle momenten weet om te zetten in positieve energie bij zichzelf, de crew en de artiest
 • problemen tijdig voorziet en op tijd weet te tackelen
 • tactvol om kan gaan met verschillende belangen binnen de gestelde productiegrenzen

TAAK & FUNCTIEBESCHRIJVING

 • Coördineren van de werkzaamheden van de stage hands, geluid- en lichttechnici
 • Verantwoordelijk voor algehele gang van zaken backstage
 • Toezien op voortgang draaiboek
 • Bewaken tijdschema(s)
 • Toezien op veilige omgang met apparatuur
 • Handhaven ARBO-voorschriften en veiligheid

INTERESSE?

Heb jij interesse om ons team te versterken of heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op via sollicitatie@gebrdenobel.nl of stuur ons je CV met een korte motivatie waarom je stagemanager wil worden bij Gebr. de Nobel.

background texure