Huis- en gedragsregels

De volgende regels zijn ter bescherming van bezoekers, werknemers en vrijwilligers van Gebr. de Nobel.

1. Het is verboden om:

 • Te dreigen met geweld, geweld te gebruiken of te vechten;
 • Zich discriminerend uit te laten;
 • Zich door woord en/of gebaar schuldig te maken aan intimidatie;
 • In het pand of in de directe omgeving harddrugs in het bezit te hebben of te gebruiken;
 • In het pand of in de directe omgeving drugs te verhandelen. in het pand of in de directe omgeving materialen en andere voorwerpen waarmee letsel kan worden toe gebracht aan derden bij zich te dragen;
 • Schade toe te brengen aan het gebouw en of inventaris (ook door graffiti of bekladding);
 • Voorwerpen mee te brengen waarmee schade aan gebouw en/of inventaris kan worden toegebracht (hieronder vallen ook confetti, serpentine en vuurwerk).

2. Het is niet toegestaan om:

 • Andere mensen lastig te vallen of zich op te dringen;
 • Zich hinderlijk op te houden in of voor nooduitgangen of op enigerlei andere wijze nooduitgangen te blokkeren, dan wel een vrije doorgang te belemmeren. hieronder valt ook het zitten op de trappen;
 • Zonder toestemming professionele foto-, film- of geluidsapparatuur bij zich te dragen.
 • Eigen drank mee naar binnen te nemen;
 • Met drank en/of etenswaren of dergelijke te gooien;
 • Glazen, flesjes of bekers mee naar buiten te nemen;
 • Zonder toestemming meubilair te verplaatsen;
 • Grove taal te gebruiken of te schelden (schuttingwoorden);
 • Te schreeuwen of aanstootgevende liederen te zingen;
 • In de directe omgeving van Gebr. de Nobel lawaai te maken en/of overlast te veroorzaken;
 • Zich met ontbloot (boven)lichaam, met discriminerende kleding of club-kleding in de publieksruimte te begeven.

3. Legitimatie, fouilleren en cameratoezicht:

 • Er kan in sommige gevallen legitimatie verzocht worden;
 • In verband met de veiligheid kan er gefouilleerd worden;
 • Cameratoezicht is onderdeel van de beveiliging van Gebr. de Nobel.

4. De toegang wordt geweigerd indien u:

 • Jonger bent dan de aangekondigde minimumleeftijd;
 • Zich niet kan of wil legitimeren;
 • Dronken of onder invloed bent van drugs;
 • Geen medewerking verleent of wil verlenen aan het fouilleren;
 • Niet meewerkt aan de controle op wapens, viltstiften, spuitbussen, drank en drugs door middel van tassencontrole;
 • Niet aan de door de bedrijfsleiding gestelde toegangsnormen voldoet.

5. Bij overtreding van de huis- en gedragsregels:

 • Wordt de overtreder direct uit Gebr. de Nobel verwijderd;
 • Kan een ontzegging van de toegang tot Gebr. de Nobel, voor bepaalde tijd worden opgelegd;
 • Worden verboden voorwerpen in beslag genomen;

6. Bij misdrijven:

 • Wordt de verdachte direct aan gehouden;
 • Worden voorwerpen in beslag genomen;
 • Wordt de politie ingeschakeld;
 • Wordt er aangifte gedaan bij de politie.

Overtredingen van de huis- en gedragsregels kunnen bij de portiers van Gebr. de Nobel worden gemeld.

Bovenstaande regels gelden zowel binnen als voor de directe omgeving van Gebr. de Nobel. De directie en/of organisatie – dan wel de personen die voor Gebr. de Nobel werkzaam zijn – kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van Gebr. de Nobel mochten ondervinden.

background texure